Snazší přeprava i manipulace


Vynález přepravních pomůcek, které známe jako palety, v mnoha směrech usnadnil i urychlil dopravu různých druhů materiálů nebo zboží. Jedná se o konstrukce, které mají plochý pevný podklad.

paleta

  • Jsou navrženy a vyrobeny tak, aby se dal efektivně využít prostor v dopravních prostředcích, jakými jsou nákladní auta, železniční vagóny nebo i lodě.
  • Stejné požadavky musejí splňovat i ve skladech.

Tyto přepravní prvky také umožnují rychlejší a pohodlnější manipulaci se zbožím v průběhu přepravy i na konečných místech. Manipulace je usnadněna pomocí nízkozdvižného (paletovacího) vozíku. Druhou možností je přemisťování vidlicovým nakladačem neboli vysokozdvižným vozíkem. Přepravní palety se také dají snadno stohovat a tím se uspoří mnoho prostoru. Důležitou podmínkou je důkladné upevnění proti sesutí. Tomu se zabrání zapáskováním ocelovou nebo pevnou plastovou páskou. Manipulace nízko nebo vysokozdvižným vozíkem je umožněna tím, že jsou na bocích a čelech přepravek otvory, do kterých vidlice nakladače přesně sedne.

Přesné rozměry jsou podmínkou

Nejrozšířenějším druhem je určitě takzvaná europaleta. Tím, že jsou její rozměry přesně dané, nemusejí se vracet původnímu majiteli, ale putují mezi výrobci jako například vratné lahve od některých nápojů.

  • Rozměry europalety odpovídají předpisům
    • UIC – Mezinárodní železniční unie
    • EPAL – European Pallet Association.

vozík
ISO – kontejnery zboží na těchto přepravních pomůckách netransportují, protože by se plně nevyužil celý nákladový prostor. Rozměry těchto speciálních nákladních vozidel vycházejí z jiného systému délkových měr. Europalety získaly své rozměry díky železničním vagónům. Výška jednotlivých přepravek je stanovená na 144 mm, délka 1200 mm a šířka 800 mm. Jediné, v čem se jednotlivé europalety mohou lišit, je váha. Ta je závislá na vlhkosti dřeva.