Trub(ka) netrub(ka)

Trubka svařovaná mtz-servis.cz je trubka, která se vyrábí svařováním oceli. Jde o svařování svinutého ocelového pásu za tepla nebo za studena. Tento pás se zakrouží do tvaru trubky a svaří podélně v přístroji, kterému se říká svařovací automat. Svar u této trubky je oboustranný a musí být stejně tak pevný, jako je jeho základní materiál (čili stejně tak pevný, jako ocelový pás). Ocelové trubky mohou být buď hladké, kalibrované nebo přesně tažené svařováním za studena.

Hladká trubka svařovaná se svařuje vysokofrekvenčním proudem s indukčním přenosem proudu na povrch trubky.

Svařovaná trubka

Kalibrované svařované trubky se používají v nábytkářském odvětví, při výrobě radiátorů i v automobilovém průmyslu a povrch takto vyrobených trubek je hladký uvnitř i vně a může být žihaný nebo nežíhaný.

Přesně tažené trubky svařované za studena se naopak používají všude tam, kde je potřeba dosáhnout vyšší přesnosti rozměrů, kde je potřeba větší kvalita povrchů a vyšší pevnost. Pro výrobu přesně tažené trubky svařované za studena se používají trubky svařované proudem (buď stejnosměrným nebo vysokofrekvenčním) a požadované kvality se dosahuje někdy jedním tahem, někdy i více tahy. Povrch těchto trubek je lesklý a hladký nejen z vnější strany, ale i z té vnitřní a tyto trubky mohou být buď žihané nebo nežíhané.

Svařovaná trubka

Použití ocelových svařovaných trubek

  • ve stavebnictví (u každého domu je potřeba vybudovat kanalizační potrubí i vodovodní řady, které se skládají ze sítě trubek),
  • v zámečnictví,
  • ve vodohospodářství a v inženýrských stavbách (mnohdy je potřeba zajistit slabší odtok vody např. u jezu, případně je potřeba zajistit přepad vody u přehrad v případě povodní),
  • v energetice (i plyn musí být veden trubkami).

V některých případech mohou trubky samy o sobě vést médium (vodu, kanalizaci, plyn), v jiných případech musí být potrubí zajištěno izolací. Vše záleží na způsobu použití a tam, kde je zapotřebí izolovat potrubí. Své o trubkách svařovaných ví odborníci z MTZ-servisu