Jak probíhá GPS monitoring


Pravdou je, že s moderními technologiemi pÅ™ichází nová nebezpeÄí, aÅ¥ už imaginární Äi reálná. A zvláštÄ› starší lidé mohou mít problém mezi tÄ›mito dvÄ›ma rozeznat. Není divu, koneckonců vývoj nových technologií postupuje kupÅ™edu stále rychlejším tempem.

Jednou z velkých obav dneÅ¡ka je pak to, že nÄ›kdo může sledovat každý náš pohyb pomocí satelitu. PÅ™eci jen, družic je na naší oběžné dráze hodnÄ›, vÄetnÄ› tÄ›ch Å¡pionážních, a není pochyb o tom, že nÄ›které jsou schopny skuteÄnÄ› zajímavých vÄ›cí. Je vÅ¡ak reálné, že by byli vÅ¡ichni obÄané takto sledováni?

satelit2

Nejprve je nutné si promyslet, jak by se něco takového provádělo. Asi nejvyužívanější by v tomto případě byl GPS monitoring RMC systém. K tomu je však zapotřebí několika věcí.

Za prvé je to vysílaÄ, který bude posílat signál o poloze satelitu. Ten ji pak musí pÅ™edat příjemci. Ano, zní to jednoduÅ¡e, a v malém měřítku to skuteÄnÄ› funguje. Koneckonců, právÄ› tak fungují například navigace v automobilu.

AvÅ¡ak zkuste i pÅ™edstavit, kolik by stál jen monitoring vÅ¡ech osob v ÄŒeské republice, a kolik lidí by na tomto projektu muselo dÄ›lat. A to není zapoÄítána problematika toho, jak vysílaÄ ke každému ÄlovÄ›ku dostat.

gps3

Je faktem, že naprostá většina lidí jej má prakticky stále u sebe, konkrétně v podobě chytrého mobilního telefonu. Ten ale nevlastní zdaleka všichni. A pak jsou tu také malé děti.

OvÅ¡em tou nejvÄ›tší otázkou je, zda by se to vůbec vyplatilo. ProÄ by se mÄ›la vynakládat velká spousta penÄ›z na to, aby byl sledován obyÄejný život naprosto obyÄejných lidí? SkuteÄnÄ› by informace, které by byly takto získány, vyvážily potÅ™ebné náklady?

Proto není tÅ™eba panikaÅ™it. V dneÅ¡ní dobÄ› se skuteÄnÄ› nic takového ani zdaleka nevyplatí. A pokud ano, pak vzhledem k velkému množství lidí, které by tento projekt potÅ™eboval, by nezůstal v tajnosti dlouho.

Proto nemusíte mít ze sledování strach. V souÄasnosti nemáme ani zdroje, ani možnosti, jak jej efektivnÄ› provádÄ›t. A hlavnÄ› není důvod, proÄ.