Zaměstnavatel vám zruší schválenou dovolenou. Na co máte ze zákona nárok?

Potřebujete si v zaměstnání vybrat dovolenou a zaměstnavatel vám ji nechce „dát“? A vy se zlobíte, že dovolenou potřebujete.
Častý omyl. Zákonem není nařízeno, že o dovolenou na zotavenou žádá zaměstnanec a zaměstnavatel je povinen mu ji dát. Ba právě naopak.
Podle Zákoníku práce dovolenou nařizuje zaměstnavatel! Zaměstnavatel může přihlédnout k tomu, že máte např. malé děti a budete si chtít dovolenou pravděpodobně vyčerpat během prázdninových dnů. Ale není to jeho povinnost. Zaměstnavatel musí přihlížet k tomu, aby nebyly narušeny provozní podmínky, ale zároveň by měl přihlédnout k oprávněným potřebám zaměstnance.
odpočinek pod slunečníkem
Celoroční nárok na dovolenou dle zákona jsou zpravidla 4 týdny, a to za podmínky, že pracujete celý kalendářní rok a nemáte zameškáno z důvodu nemoci, ošetřovného, neplaceného volna více než 100 pracovních dnů.
V praxi čerpání dovolené vypadá tak, že zaměstnanec vyplní žádost o dovolenou, tzv. „dovolenku“, sdělí kolik dnů dovolené chce čerpat, uvede datumy, podepíše, předá nadřízenému. Ten dovolenou schválí a nařídí zaměstnanci.
Pokud dovolenou máte takto schválenou, už nic vás od ní nemůže odradit, máte na ni nárok.
Neradujte se ale předčasně. Zaměstnavatel vás může z vaší dovolené, ač vám ji schválil a nařídil – i odvolat, a to i před nástupem na dovolenou nebo přímo z již vámi nastoupené dovolené.
hraní v moři
Nemůže vám dovolenou ovšem zrušit jen proto, že se mu po vás stýská, ale jen z vážných náhlých provozních důvodů. Musí vám pochopitelně uhradit náklady za zrušenou dovolenou, které vám bez vašeho zavinění vznikly, např. storno poplatky, náklady na pojištění dovolené. Zaměstnavatel je povinen uhradit i poměrnou část ceny za dovolenou, kterou jste díky němu nevyčerpali apod. Proto si všechny doklady o rezervaci i placení dovolené pečlivě uschovávejte!
Vaši dovolenou můžete ovšem promarnit i vy sami, a to z důvodu nemoci. Jakmile máte schválenou dovolenou a vy onemocníte, váš nárok na dovolenou se stopne. Máte vystavenou pracovní neschopnost a ta přerušuje vaši dovolenou. Nemoc má přednost před dovolenou!
Ale o vaši nevybranou dovolenou nepřijdete. Zůstává vám k čerpání na příhodnější dobu.